• (0224) 220 16 60
  • lalem@lalem.com.tr

Ülke Ekonomisine Katkısı

why students need paper editors

Ülkemizde orman genel müdürlüğünün yıllık endüstriyel odun üretimi ortalama 20 milyon metreküpün üzerindedir.Bu orman ürünlerinden elde edilen odun tozu ve talaşı meydana gelmektedir.Oluşan bu odun talaşından pelet de yapılmaktadır.ABD 100 milyon hektar alanı enerji ormanları için ayırmıştır.

Bilindiği üzere Türkiye petrol,doğalgaz gibi fosil yakıt kaynakları yönünden fakir bir ülke olmasına karşın,orman ürünleri yönünden son derece zengin bir ülkedir.Görüldüğü gibi temiz ve yenilenebilir kaynaklara yönelmek Türkiye için bir tercih değil zorunluluktur. Pelet yakıtının en önemli faydasının başında katı yakıtta dışa bağımlılığı ortadan kaldırması ve ülkeye ekonomik olarak büyük bir külfetten kurtarması, aynı zamanda yeni bir iş dalı olarak istihdam sağlaması. Ekonomik olması insan sağlığına zararlı olmaması hava kirliliğine büyük ölçüde çözüm bulması yakıt zehirlenmelerinden insanların hayatını kaybetmelerine son vermesi özellikle son zamanlarda bu büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.Tamamen çevreci ve doğal olması sayesinde yanma sonucunda çıkan materyaller yağışı arıtma yağmuru tutma gibi özellikleri sayesindedoğaya katkıda bulunmaktadır.Pelet bugün Avrupa ülkelerinde giderek yaygınlaşmaktave kullanılmaktadır.Yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır ki Avrupa’nın neredeyse tamamı Rusya,İskandinavya ülkeleri bu yakıt türünü kullanmaya başlamış bulunmaktadır.Finlandiya yakıt ihtiyacının%96 oranda pelet yakıtından karşılamaktadır.

Ülkemizin yılda yaklaşık 20 milyar dolar bütçesini yakıt ihtiyacı için dışarıya ödendiği gerçeğini gördüğümüzde anlıyoruz ki yakıt enerji ihtiyacı ülkemiz için büyük bir külfet olmakta.Bu pelet yakıt tamamen doğal ve %100 ülkemizde kendi kaynaklarımızla elde edilebilir,günümüz şartlarında en ekonomik çevre ve insan sağlığı için en iyi

Now unhappy it may sound, there are no completely free essay authors, as nobody is ready to do homework for someone free of charge. Before you start yourwrite my research paper cheapTruly is really a professional. In case you’re Most Likely to be a research paper writer, you need to enjoy the job

yakıt türü olarak karşımıza çıkmaktadır.Ülkemizin parasını dışarıya çıkmasını engelleyeceği gibi istihdam sağlayarak ülke sorunlarından birine de çözüm olma özelliği taşımaktadır.Yıllık dışarıya yakıt için harcadığımız tutarın neredeyse  %1 kadar nerdeyse ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlamamız mümkündür.

Diğer yakıt türlerine göre tamamen doğal olup hava kirliliği yapmamakta zehirlenmelere yol açmamaktadır. Ayrıca atık malzemeler kullanıldığı için çevre temizliği sağlanmakta ormanların daha verimli bir şekilde kullanılmasına imkan sağlamaktadır.Diğer yakıt türleriyle karşılaştırıldığında çevre kirliliğine büyük ölçüde çözüm olmaktadır.