• (0224) 220 16 60
  • lalem@lalem.com.tr

Pelet Üretim Şekli

Tamamen öz ülke kaynaklarımızdan faydalanarak üretilmektedir. Ülkemizde atık orman ürünleri değerlendirilerek ülke ekonomisine katkı sağlamakla birlikte çevre ve insan sağlığı için de katkıda bulunmaktadır. Ağaç, atık malzemelerin toplanarak değirmenden geçirilmesi işlemi sonucunda küçük toz haline getirilir.Daha sonra bu toz halindeki ağaç atık malzemeleri fırında kurutularak nem oranı düşürülür.Kurutulan

Most writers will adhere to a normal approach towards the activities whereas there are some experts who simply understand how to produce the content seem good. It’s only normal to be anxious about hiring best essays online As you can’t ever be sure whether you’re employing the proper service or maybe not

malzeme yüksek basınç altında preslenerek palet haline getirilir.Presten çıkan mamul soğutma işlemi uygulanır ve oradan da paketleme sonunda kullanıma hazır hale gelir.Bu işlemler uygulanması sonucunda aynı ağaç mamulün yanma ve enerji verimini %300  artırarak doğaya çevreye ekonomiye büyük katkı sağlamaktadır.Bu oran kullanılacak yakıt miktarının üçte bir oranında düşmesi demektir ki bu da hem ormanlarımızda daha az tahribat hem de ekonomimizde daha az maliyet demektedir.